Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 1. Chuyển động cơ. Chuyển động thẳng đều

Độ dài: 72 phút

Tóm tắt nội dung


Lưu ý: Trong video ví dụ 1,2 (dạng 1), phút 04:38 các em sửa lại như sau: 9h + 2h = 11h

Trao đổi bài (47)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Dạng 1
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
 • Dạng 2
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
X