Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary
 • 2. Sentence Patterns
 • 3. Exercises
  • Activity 1
  • Activity 2,3
  • Activity 4
  • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 3. WHAT DAY IS IT TODAY?

Unit 3. Lesson 2

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.036

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1. Vocabulary: ở 10:48, cô giáo viết nhầm 1 cụm từ, cụm từ đúng là:
Thăm ông bà: Visit grandparents

Chưa có thông báo nào