Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Bài toán xem đồng hồ
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Câu 1 + 2
  • Câu 3 + 4
 • Dạng 2: Đơn vị đo độ dài
  • Câu 1 + 2
  • Câu 3 + 4 + 5
 • Dạng 3: Đơn vị đo khối lượng
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG ĐO

Bài 01. Ôn tập về các đại lượng đo.

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.194

Chưa có thông báo nào