Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 01. SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 02. Phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 500

- GV đính chính bài giảng:

Clip Bài 5 (3 phút 20): 9426 - 6523 = 2902
Sửa lại: 9426 - 6523 = 2903

Chưa có thông báo nào