Ôn hè Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Bài tập 1
  • Phần a
  • Phần b, c
 • Bài tập 2:
  • Phần a
  • Phần b
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CHÍNH TẢ

Bài 2: Ôn tập về phụ âm và thanh điệu (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 203

Chưa có thông báo nào