Ôn hè Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Đọc thành tiếng
  • Đọc thầm
    • Câu 1 - 2
    • Câu 3 - 5
  • Chính tả
  • Tập làm văn
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ ĐỀ MINH HỌA

Bài 1: Đề số 01

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 230

Chưa có thông báo nào