Ôn hè Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Nội dung đoạn văn kể chuyện
  • Thời gian trong văn kể chuyện
  • Địa điểm, nhân vật và những lưu ý trong văn kể chuyện
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TẬP LÀM VĂN

Bài 1: Ôn tập Tập làm văn (Phần 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 251

Chưa có thông báo nào