Học tốt 11

PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết (2018-2019)

Chuyên đề 05: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 10

Bài 03: Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Tìm hiểu bài thơ
    • Hai câu đề
    • Hai câu thực
    • Hai câu luận
    • Hai câu kết
X