PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Các vùng nông nghiệp nước ta
  • Những thay đổi
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Câu hỏi trắc nghiệm
Bài 18: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sẽ được mở vào ngày 03/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 18: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 288

- Cung cấp cho HS những kiến thức về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta: về đặc điểm sinh thái các vùng nông nghiệp, ưu điểm và hạn chế của các vùng trong sự phát triển nông nghiệp.

- Nêu những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta
- Hướng dẫn HS làm các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào