Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 5: Xã hội nguyên thủy.

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về xã hội nguyên thủy

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1, Thị tộc và bộ lạc
  • 2, Buổi đầu của thời đại kim khí
  • 3, Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp
X