Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 8: Trung Quốc thời phong kiến

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Trung Quốc thời kì phong kiến : các triều đại phong kiến Trung Quốc và nền văn hóa Trung Quốc.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Trung Quốc thời Tần - Hán
  • 2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
  • 3. Trung Quốc thời Minh, Thanh
  • 4. Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến
X