Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 9: Ấn Độ thời phong kiến

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung phần Ấn Độ thời phong kiến.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thời kỳ vương triều Gúpta và sự phát triển văn hóa truyền thông Ấn Độ
  • Vương triều Hồi giáo Đê Li - Vương triều Môgôn
X