Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào.

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về vương quốc Lào và vương quốc Campuchia

Trao đổi bài (0)

X