Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 12: Thời kì hình thành và phát triển các chế độ phong kiến ở Tây Âu (Thế kỉ V – đến thế kỉ XIV)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở các nước Tây Âu.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sự hình thành các vương quốc ở Tây Âu
  • Xã hội phong kiến Tây Âu
  • Sự xuất hiện thành thị trung đại
X