Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 15: Việt Nam thời nguyên thủy

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng giới thiệu những nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam thời nguyên thủy

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Những dấu tích người tối cổ ở Việt Nam
  • 2. Sự hình thành và phát triển của công xã thị tộc
  • 3. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước
X