Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 29: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn tập, sơ kết kiến thức lịch sử Việt Nam từ năm nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước
  • Công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc
X