Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 33: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)

Độ dài: 13 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu đỉnh cao của cuộc cách mạng tư sản Pháp và ý nghĩa của cuộc cách mạng này.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tiến trình của cách mạng (tiếp)
  • Ý nghĩa của cách mạng
X