Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 24 : Công dân với cộng đồng - phần 2

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về công dân với cộng đồng

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng
    • a. Nhân nghĩa
    • b. Hòa nhập
    • c. Hợp tác
X