PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Tương tác bổ sung
  • Tương tác cộng gộp và tương tác át chế
  • Hiện tượng gen đa hiệu
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 27: Tương tác gen, ghi nhớ trong vòng một nốt nhạc

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 5.665

Nội dung bài giảng:

+ Tương tác bổ sung
+ Tương tác cộng gộp và tương tác át chế (chú ý 13:3 là át chế trội)
+ Hiện tượng gen đa hiệu
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào