PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở khoa học
  • Tần số hoán vị gen
  • Thí nghiệm của Moocgan
  • Bài toán
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 29: Hoán vị gen, khi các gen học cách chia li

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 5.177

Nội dung bài giảng:

+ Cơ sở khoa học
+ Tần số hoán vị gen
+ Thí nghiệm của Moocgan
+ Các bài toán ví dụ

Chưa có thông báo nào