PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • bài toán DT độc lập phối hợp nhiều locus
  • sự phối hợp 2 locus- tương tác gen
  • 1 số vấn đề trong liên kết gen 2 locus
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 32: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 2)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 4.112

Nội dung bài giảng:

+ Bài toán DT độc lập phối hợp nhiều locus
+ Sự phối hợp 2 locus - tương tác gen
+ 1 số vấn đề trong liên kết gen 2 locus

Chú ý: Clip 3: phút 8:19, số hạng ở giữa là 4(0,5-x).x
Bài giảng này không có TLBG

Chưa có thông báo nào