PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa gen
  • Cấu trúc cơ bản gen
  • Phân loại gen
  • Đặc điểm của mã di truyền
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 6: Gen - bậc thầy của mã hóa!

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 6.761

Trong bài giảng này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em kiến thức về Gen và mã di truyền, bao gồm các phần: định nghĩa gen, cấu trúc cơ bản của gen, phân loại gen và mã di truyền. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chú ý: clip 4, mã di truyền có tính đặc hiệu và không có ngoại lệ nào của tính đặc hiệu cả.

Chưa có thông báo nào