PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, 2
  • Dạng 3 - 5
  • Dạng 6
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 11: Bài tập Di truyền phân tử, không còn là ác mộng

Độ dài: 81 phút - Số lượt học 6.752

Trong bài này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em một số dạng bài tập về cơ chế di truyền: nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chưa có thông báo nào