PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Giảm phân I
  • Giảm phân II
  • Ý nghĩa của giảm phân
  • Các cách xếp hàng 2 trong giảm phân I ( kỳ giữa)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 14: Giảm phân - Sinh TINH và sinh TRỨNG đấy!

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 4.241

Nội dung bài giảng:

+ Giảm phân I
+ Giảm phân II
+ Ý nghĩa của giảm phân
+ Các cách xếp hàng 2 trong giảm phân I ( kỳ giữa)

Chưa có thông báo nào