PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng bài tập nguyên phân
  • Bài tập giảm phân (phần 1)
  • Bài tập giảm phân (phần 2)
  • Bài tập giảm phân (phần 3)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 15: Bài tập phân bào, thật đơn giản!

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 5.032

Nội dung bài giảng:

+ Các dạng bài tập nguyên phân
+ Các dạng bài tập giảm phân

Chú ý: Tất cả các bài giảng về bài tập đều không có TLBG!

Chưa có thông báo nào