PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Đột biến lệch bội
  • Đột biến đa bội
  • Câu 1 - 7
  • Câu 8 - 10
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 20: Đột biến số lượng NST - Khi gen có thêm anh chị em!

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 3.643

Nội dung bài giảng:

+ Đột biến lệch bội
+ Đột biến đa bội
+ Các ví dụ liên quan

Chưa có thông báo nào