PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 35: Di truyền người và cách tiếp cận (Tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 4.325

Chưa có thông báo nào