PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Bệnh di truyền
  • Tật di truyền- Hội chứng di truyền
  • Ung thư
  • Di truyền y học tư vấn
  • Bảo vệ tương lai di truyền loài người
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 36: Di truyền y học, ai muốn làm bác sĩ tư vấn di truyền?

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 2.629

Nội dung bài giảng:

+ Các bệnh, tật và hội chứng di truyền
+ Ung thư
+ Di truyền y học tư vấn
+ Bảo vệ tương lai di truyền loài người

Chưa có thông báo nào