PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm quần thể và đặc trưng của quần thể
  • Phân loại qt và cấu trúc di truyền quần thể tự phối
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 37: Quần thể và quần thể… tự phối

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 3.880

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quần thể và đặc trưng của quần thể
+ Phân loại quần thể và cấu trúc di truyền quần thể tự phối
Chú ý: Clip 2: Qaa tự thụ cho Qaa

Chưa có thông báo nào