PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản về tiến hóa sinh học
  • Bằng chứng giải phẫu so sánh
  • Bằng chứng phôi sinh học và địa lý sinh thái
  • Bằng chứng sinh học phân tử và bằng chứng hóa thạch
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 45: Ai không tin tiến hóa?

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 3.447

Nội dung bài giảng:

+ Các khái niệm cơ bản về tiến hóa sinh học
+ Bằng chứng giải phẫu so sánh
+ Bằng chứng phôi sinh học và địa lý sinh thái
+ Bằng chứng sinh học phân tử và bằng chứng hóa thạch

Chưa có thông báo nào