PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
  • Tiến trình phát sinh loài người
  • Các nhân tố chi phối
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 57: Thời đại của loài người!

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.512

Nội dung bài giảng:

+ Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
+ Tiến trình phát sinh loài người
+ Các nhân tố chi phối

Chưa có thông báo nào