PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
 • Các nguyên tố khoáng thiết yếu
 • Vai trò của các nguyên tố khoáng thiết yếu
 • Nguồn cung cấp khoáng cho cây
 • Dinh dưỡng Nito ở thực vật
  • Vai trò
  • Dạng tồn tại N trong đất
  • Đồng hóa N trong thực vật
 • Phân bón và năng suất cây trồng - môi trường
Bài 78: Từ cát bụi hình thành cơ thể hay khoáng, nitơ và vai trò của chúng đối với cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý) sẽ được mở vào ngày 29/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 78: Từ cát bụi hình thành cơ thể hay khoáng, nitơ và vai trò của chúng đối với cây (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.341

Nội dung bài giảng:

+ Nguyên tố khoáng thiết yếu và vai trò
+ Nguồn cung cấp khoáng cho cây
+ Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
+ Phân bón và năng suất cây trồng - môi trường

Chưa có thông báo nào