PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • khái quát về sinh trưởng ở thực vật
  • Cơ chế sinh trưởng
  • Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng
  • Các nhân tố bên trong
    • chất kích thích
    • Chất ức chế
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 82: Sự sinh trưởng của thực vật và tác động của các yếu tố nội sinh

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 806

Nội dung bài giảng:

+ khái quát về sinh trưởng ở thực vật
+ Cơ chế sinh trưởng
+ Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng
+ Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng

Chưa có thông báo nào