PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sự tiếp xúc
  • 2. Các dạng bài tập
  • 3. Quan điểm nghiệm bội về sự tiếp xúc
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 1. Bản chất và những kiến thức cơ bản của tiếp tuyến và sự tiếp xúc hai đồ thị

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 5.133

Chưa có thông báo nào