Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 2. Tính đơn điệu của hàm bất kì và sai lầm cần tránh

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: B2&3 dùng chung BTTL

Trao đổi bài (32)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm y=f(x) trên D
  • Định nghĩa
  • Quy tắc xét tính đơn điệu
  • VD
 • 2. Xét tính đơn điệu của hàm ẩn
  • Lí thuyết
  • VD
X