PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 2. Tính đơn điệu của hàm bất kì và sai lầm cần tránh

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: B2&3 dùng chung BTTL

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm y=f(x) trên D
  • Định nghĩa
  • Quy tắc xét tính đơn điệu
  • VD
 • 2. Xét tính đơn điệu của hàm ẩn
  • Lí thuyết
  • VD
X