PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • 1. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm y=f(x) trên D
  • Định nghĩa
  • Quy tắc xét tính đơn điệu
  • VD
 • 2. Xét tính đơn điệu của hàm ẩn
  • Lí thuyết
  • VD
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 2. Tính đơn điệu của hàm bất kì và sai lầm cần tránh

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 3.836

Lưu ý: B2&3 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào