PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 4. Tiệm cận, các phương pháp đặc biệt và sai lầm khó tránh

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Trong clip 2, VD1, thầy tính nhầm \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{{x^2} - 3x + 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)}}\] các em sửa thành \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{{x^2} - 3x + 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)}} = - 1\] nhé

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Định nghĩa
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
 • 2. Các phương pháp đặc biệt
 • 3. Sai lầm cần tránh
  • Sai lầm 1, 2
  • Sai lầm 3
X