PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • 1. Định nghĩa
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
 • 2. Các phương pháp đặc biệt
 • 3. Sai lầm cần tránh
  • Sai lầm 1, 2
  • Sai lầm 3
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 4. Tiệm cận, các phương pháp đặc biệt và sai lầm khó tránh

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.835

Lưu ý: Trong clip 2, VD1, thầy tính nhầm \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{{x^2} - 3x + 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)}}\] các em sửa thành \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{{x^2} - 3x + 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)}} = - 1\] nhé

Chưa có thông báo nào