PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • VD
  • Các định lí và quy tắc
  • VD
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 5. Cực trị

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.558

Chưa có thông báo nào