Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 5. Cực trị

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (22)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • VD
  • Các định lí và quy tắc
  • VD
X