PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 9. Tương giao (P1)

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng cung cấp các kiến thức về sự tương giao giữa 2 đồ thị của hàm số. Các tính chất, các kĩ năng tính toán nhanh trong quá trình làm trắc nghiệm.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết
  • 2. Tương giao hàm bậc 3
  • 3. Tương giao hàm bậc 4
  • 4. Tương giao hàm y=ax + b/ cx + d
  • 5. Bài tập
X