PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết
  • 2. Tương giao hàm bậc 3
  • 3. Tương giao hàm bậc 4
  • 4. Tương giao hàm y=ax + b/ cx + d
  • 5. Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 9. Tương giao (P1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 923

Bài giảng cung cấp các kiến thức về sự tương giao giữa 2 đồ thị của hàm số. Các tính chất, các kĩ năng tính toán nhanh trong quá trình làm trắc nghiệm.

Chưa có thông báo nào