PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • BT thực tế min-max
  • VD
  • BT min-max đối với hàm không mẫu mực
    • Min-max đối với hàm b1/b1
    • Hàm 2 biến
    • Đồ thị
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 10. Các bài toán vận dụng cao và ứng dụng thực tiễn

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 826

Chưa có thông báo nào