PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 10. Các bài toán vận dụng cao và ứng dụng thực tiễn

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • BT thực tế min-max
  • VD
  • BT min-max đối với hàm không mẫu mực
    • Min-max đối với hàm b1/b1
    • Hàm 2 biến
    • Đồ thị
X