PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 11. Tổng quan công thức đạo hàm các hàm sơ cấp

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đạo hàm lượng giác
  • Đạo hàm mũ và logarit
  • Bài tập
    • BT1
    • BT2
X