PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 12. Tính chẵn lẻ và tuần hoàn của hàm số

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Trong clip "Tính chẵn lẻ" - VD1, thầy nói nhầm đồ thị hàm trị tuyệt đối đối xứng qua Oy. Để làm câu này, các em có thể làm theo PP thông thường nhé.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các khái niệm
    • a. Tính chẵn lẻ
    • b. Tính tuần hoàn
  • 2. Bài tập
X