PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các khái niệm
    • a. Tính chẵn lẻ
    • b. Tính tuần hoàn
  • 2. Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 12. Tính chẵn lẻ và tuần hoàn của hàm số

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 428

Lưu ý: Trong clip "Tính chẵn lẻ" - VD1, thầy nói nhầm đồ thị hàm trị tuyệt đối đối xứng qua Oy. Để làm câu này, các em có thể làm theo PP thông thường nhé.

Chưa có thông báo nào