Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 1. Tổng quan chương hình không gian

Độ dài: 6 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X