PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 2. Vấn đề trọng tâm và công thức giải nhanh khối đa diện

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng cung cấp các kiến thức về khối đa diện và công thức giải nhanh dạng bài về khối đa diện.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ mẫu
  • 1. Hình đa diện, khối đa diện
  • 2. Đa diện lồi
  • 3.Đa diện đều
X