PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ mẫu
  • 1. Hình đa diện, khối đa diện
  • 2. Đa diện lồi
  • 3.Đa diện đều
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 2. Vấn đề trọng tâm và công thức giải nhanh khối đa diện

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.170

Bài giảng cung cấp các kiến thức về khối đa diện và công thức giải nhanh dạng bài về khối đa diện.

Chưa có thông báo nào