PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ song song - Định lí 1
  • Quan hệ song song - Định lí 2, 3
  • Quan hệ vuông góc
  • Quan hệ vuông góc (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 4. Lí thuyết về quan hệ song song, vuông góc thường xuất hiện trong đề thi

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 624

Lưu ý: Trong clip 04, 06:09s thầy nói \[\left( \alpha \right) \equiv \left( {SAD} \right)\] nhưng viết nhầm thành \[\left( \alpha \right) \equiv \left( {SAB} \right)\] . Các em làm theo lời thầy nói nhé.

Chưa có thông báo nào