PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 4. Lí thuyết về quan hệ song song, vuông góc thường xuất hiện trong đề thi

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Trong clip 04, 06:09s thầy nói \[\left( \alpha \right) \equiv \left( {SAD} \right)\] nhưng viết nhầm thành \[\left( \alpha \right) \equiv \left( {SAB} \right)\] . Các em làm theo lời thầy nói nhé.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ song song - Định lí 1
  • Quan hệ song song - Định lí 2, 3
  • Quan hệ vuông góc
  • Quan hệ vuông góc (tiếp)
X