PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu tổng quan
  • Thiết diện bất kì
  • Thiết diện bất kì (tiếp)
  • Thiết diện - song song
  • Thiết diện - song song ( tiếp)
  • Thiết diện - vuông góc
  • Thiết diện - vuông góc (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 5. Xử đẹp các dạng toán về thiết diện

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 432

Chưa có thông báo nào