PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Tọa độ hóa hình chóp
  • VD
  • Tọa độ hóa lăng trụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 6. Phương pháp tọa độ hóa trong hình không gian (P3)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 320

Chưa có thông báo nào