PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 7. Phương pháp tọa độ hóa giải quyết mọi dạng toán

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng cung cấp các kiến thức về việc áp dụng tọa độ hóa các điểm trong hình không gian + sử dụng casio trong việc tính toán các bài toán mà đề bài yêu cầu

Lưu ý: Cần nắm vững các kiến thức về hình tọa độ không gian Oxyz

X