PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1 + Mở rộng
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 7. Phương pháp tọa độ hóa giải quyết mọi dạng toán

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 350

Bài giảng cung cấp các kiến thức về việc áp dụng tọa độ hóa các điểm trong hình không gian + sử dụng casio trong việc tính toán các bài toán mà đề bài yêu cầu

Lưu ý: Cần nắm vững các kiến thức về hình tọa độ không gian Oxyz

Chưa có thông báo nào