PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa và cách xác định góc
    • a. Góc giữa hai đường thẳng
    • b, c. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng
  • 2. Các phương pháp xác định góc gián tiếp
  • 3. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 8. Yếu tố cốt lõi xác định góc

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 678

Lưu ý: Trong clip 02 (12p20) thầy ghi nhầm \[\left( {\left( {SBC} \right),\left( {SAC} \right)} \right) = \widehat {SNK}\] các e sửa thành \[\left( {\left( {SBC} \right),\left( {SAC} \right)} \right) = \widehat {ANK}\]

Chưa có thông báo nào