PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập 1 + VD1
  • VD2
  • VD3
  • Tính khoảng cách bằng PP thể tích

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 11. Khoảng cách và các mô hình tính khoảng cách

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 336

Chưa có thông báo nào