PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập 1 + VD1
  • VD2
  • VD3
  • Tính khoảng cách bằng PP thể tích
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 11. Khoảng cách và các mô hình tính khoảng cách

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 475

Chưa có thông báo nào