PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 12. Các công thức 5s độc đáo

Độ dài: 62 phút

Tóm tắt nội dung

LƯU Ý: Bài giảng không cung cấp BTTL. Các em áp dụng phương pháp giải của bài giảng này vào các BTTL của chương "Hình học không gian".

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Công thức 1
  • Công thức 2
  • Công thức 3
  • Các công thức về hình chóp
  • Một số công thức đặc biệt khác
X